Duyệt dự án nhà ở xã hội phải căn cứ chỉ tiêu quy mô dân số

Hiện nay trên địa bàn TP.HCM có những dự án nhà ở xã hội đã có đất nhưng để trống thời gian dài vẫn chưa triển khai được.

<1 2 3 4 5 6 7 8 9>