Samsung Electronics ra mắt đồng loạt dòng sản phẩm Odyssey OLED, Smart Monitor và ViewFinity năm 2024

Samsung vừa ra mắt dòng sản phẩm màn hình gaming Odyssey OLED, Smart Monitor và ViewFinity năm 2024.

1 2 3 4 5 6 7 8 9>