Công an TPHCM trao 75 suất học bổng cho các em nhỏ khó khăn

Ngày 23/6, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an TPHCM tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gia đình là điểm tựa...

<1 2 3 4 5 6 7 8 9>