Những phụ nữ bình dị, tỏa sáng ở Điện lực miền Bắc

Đam mê công việc, quyết tâm vượt khó trong mọi hoàn cảnh và luôn sẵn sàng tương trợ, giúp đỡ đồng nghiệp, họ là những tấm gương sáng "giỏi việc...

1 2 3 4 5 6 7 8 9>