CEO, Á hậu Trang Viên hoá thân thành “Thần tiên tỉ tỉ”

Trong bộ ảnh mới chào đón sinh nhật của mình, CEO, Á hậu Trang Viên đã xuất hiện một cách bất ngờ, độc đáo khi hoá thân thành “Thần tiên...

1 2 3>