Để công nghệ hỗ trợ hiệu quả không gian sân khấu

Kể từ khi đạo diễn Minh Nguyệt đưa màn hình led vào bối cảnh vở kịch Cánh đồng bất tận (2009), việc sử dụng công nghệ này ngày càng phổ...

1 2 3 4 5 6>