Nghịch lý giá gạo xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu duy trì ở mức thấp, bất chấp nguồn lương thực, thực phẩm tại nhiều quốc gia thiếu hụt, tăng giá.

1 2 3>