Nhà báo nữ và những gian truân khi làm nghề

Bất cứ khi nào có sự kiện nóng xảy ra cũng phải sẵn sàng tác nghiệp, lên đường, dù ngày nghỉ hay lễ Tết, dù trời mưa hay nắng, ban...

<1 2 3 4 5 6 7 8 9>