Phiên 24/11: Khối tự doanh mua ròng hơn 260 tỷ đồng, tập trung DDV, NT2 và PHR

24/11/2022 08:00

Trong phiên hôm nay (24/11), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 262,7 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ra 202 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
2411a-20221124183909764.png?width=700

 Giao dịch khối tự doanh CTCK trên sàn HOSE. Nguồn: Thu Hà tổng hợp. 

Giao dịch chi tiết với cổ phiếu trên sàn HOSE, khối tự doanh công ty chứng khoán mua khớp lệnh 310 tỷ đồng và bán ra 83 tỷ đồng. Giá trị mua, bán thỏa thuận là 51 tỷ đồng và 10,8 tỷ đồng. Tổng cộng cả hai phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, khối tự doanh mua ròng 267,2 tỷ đồng.

Với giao dịch chứng chỉ quỹ ETF nội, chứng quyền, khối tự doanh tiếp tục bán ròng với 202 tỷ đồng. Ghi nhận giá trị chiều mua vào, bán ra với sản phẩm chứng chỉ quỹ, chứng quyền hôm nay đạt 39 tỷ đồng và 214 tỷ đồng.

Trên sàn HNX khối tự doanh giao dịch cân bằng. Đối với thị trường UPCoM khối tự doanh bán ròng 4,1 tỷ đồng.

2411b-20221124183910456.png?width=700

 Những mã cổ phiếu được khối tự doanh mua ròng mạnh trên HOSE phiên 24/11. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Thống kê giao dịch theo từng mã, FUEVFVND bị bán mạnh nhất với 186,9 tỷ đồng, theo sau là DDV (8,6 tỷ đồng), NT2 (3,9 tỷ đồng), PHR (3,9 tỷ đồng). Các cổ phiếu còn lại ghi nhận giá trị bán ròng dưới 3 tỷ đồng là FPT, GAS, MWG, BMP, GKM và ACV.

Tại chiều mua, DGC dẫn đầu với 50,9 tỷ đồng, theo sau là FUESSV50 (28,2 tỷ đồng), NVL (22,4 tỷ đồng). Những mã còn lại ghi nhận giá trị mua ròng từ 11 - 19 tỷ đồng có VIC, MSN, VHM, VNM, HPG, VCB và TCB.

2411c-20221124183910788.png?width=700

 Giao dịch cổ phiếu của khối tự doanh trên HOSE. (Nguồn: Thu Hà tổng hợp). 

Giao dịch trên thị trường phái sinh, thanh khoản từ khối tự doanh tăng so với phiên trước (23/11). Trong phiên hôm nay, khối tự doanh CTCK ưu tiên vị thế Bán (Short) trên thị trường phái sinh. Cụ thể, khối này Mua (Long) 3.427 hợp đồng (tương đương 317 tỷ đồng), Bán (Short) 5.070 hợp đồng (tương đương 471 tỷ đồng). Tổng khối lượng giao dịch cả phiên là 8.497 hợp đồng với tổng giá trị gần 788 tỷ đồng.

 

 

 

(Theo: http://vietnambiz.vn/phien-2411-khoi-tu-doanh-mua-rong-hon-260-ty-dong-tap-trung-ddv-nt2-va-phr-20221124184035459.htm)