Giao dịch lớn cổ phiếu HCC, VAT, TDG, CAG, SP2, NTF, PPI, TVB, HBS, INN, MSB, SBT

24/11/2022 07:58

Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu HCC, VAT, TDG, CAG, SP2, NTF, PPI, TVB, HBS, INN, MSB, SBT.

Đăng ký bán ra: CAG, SP2, NTF, PPI, TVB

CTCP Cảng An Giang (Mã: CAG): Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh thông báo đã absn 176.400 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/10 đến ngày 22/11.

CTCP Thủy điện Sử Pán 2 (Mã: SP2): CTCP Đầu tư An Xuân thông báo đã bán 606.089 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 18/11.

CTCP Dược - Vật tư Y tế Nghệ An (Mã: NTF): CTCP Bán lẻ Dược Hapharco đăng ký bán 1.185.705 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/11 đến ngày 27/12.

CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (Mã: PPI): Ông Phạm Đức Tấn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 2,5 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 18-22/11.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (Mã: TVB): Ông Phạm Thanh Tùng, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 18/12.

Đăng ký mua vào: HBS, INN, MSB, SBT

CTCP Chứng khoán Hòa Bình (Mã: HBS): Ông Lê Đình Dương, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 28/11 đến ngày 23/12.

CTCP Bao bì và In Nông nghiệp (Mã: INN): Công đoàn CTCP Bao bì và In nông nghiệp đăng ký mua 50.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 28/11 đến ngày 27/12.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (Mã: MSB): Bà Đinh Thị Tố Uyên, Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 1-30/12.

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (Mã: SBT): Bà Đặng Huỳnh Ức My, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/11 đến ngày 28/12.

Cổ đông lớn: HCC, VAT, TDG

CTCP Bê tông Hoà Cầm – Intimex (Mã: HCC): Cổ đông lớn Dennis Peter Eric thông báo đã mua 9.700 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 21/11.

CTCP VT Vạn Xuân (Mã: VAT): Bà Trần Kim Phượng thông báo đã mua 95.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 18/11.

CTCP Đầu tư TDG Global (Mã: TDG): Ông Võ Anh Thái, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 24/11.

 

 

 

 

 

 

 

(Theo: http://vietnambiz.vn/giao-dich-lon-co-phieu-hcc-vat-tdg-cag-sp2-ntf-ppi-tvb-hbs-inn-msb-sbt-20221124183054245.htm)